පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා

පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා මුල් අවදියේදී බොහෝ විට රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරයි. එයින් අදහස් වන්නේ එය හඳුනා ගත හැක්කේ නිවැරදි වෛද්‍ය පරීක්ෂාවක් තුළින් පමණක් වන බවයි. පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය මුත්‍රාශයට පහළින් මුත්‍රවාහිනියේ ඉහළ කොටසේ පිහිටා ඇති කුඩා අවයවයකි.

පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා හඳුනාගත හැක්කේ කෙසේද?

  • මුත්‍රා පිට කිරීම ආරම්භයට ඇති අපහසුතාව
  • මුත්‍රා පිට වීමේ වේගය අඩු බව
  • මුත්‍රා කිරීමෙන් පසුවත් මුත්‍රා බිංදු ලෙස නැවත පිටවීම
  • මුත්‍රා පිට කිරීමේ වාර ගණන වැඩි වීම හා මුත්‍රා පිට කිරීමේ අවශ්‍යතාව දරා ගත නොහැකි බව.

පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා සඳහා අවධානම් ඇති කළ හැකි සාධක

  • වයස
  • පවුලේ අතීත සෞඛ්‍ය ගැටලු
පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා සඳහා
ඉතා නිවැරදි ප්‍රතිකාර ක්‍රම
දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී
Varian Clinac iX – Linear Accelerator, පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ස්ථාවර විශ්වාසයක් දිනා ඇති යන්ත්‍රයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට එම පිළිකා ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඔබ වෙත පිරිනමන්නේ සෙලින්කෝ හෙල්ත්කෙයාර් සර්විසස් අපියි.

සම්බන්ධවීමට

පිළිකාව කල්තබා හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් ජීවිතයක් ගලවාගත හැකිය. නියෝජිතයකු හා සම්බන්ධ වීම සඳහා ඔබේ විස්තර පහතින් ලබාදෙන්න.