හිස / ගෙල ආශ්‍රිත පිළිකා

සාමාන්‍යයෙන් හිස සහ ගෙල ප්‍රදේශයේ (මුඛය, නාසය, උගුර, ස්වරාලයය, නාස් කුහර ප්‍රදේශවල හෝ ඛේට ග්‍රන්ථිවල) හටගන්නා පිළිකා හඳුන්වන පොදු නමකි.

හඳුනාගන්නේ කෙසේ ද?

 • මුඛයේ අසාමාන්‍ය වේදනාව හෝ රුධිර වහනය.
 • හුස්මගැනීමේ අපහසුතා.
 • කථනයේ අපහසුතා.
 • ආහාර / කෙළ ගිලින විට එක කණක හෝ කන් දෙකේම ඇතිවන වේදනාව.
 • ශ්‍රවණ අපහසුතා.
 • හිටිහැටියේ සිදුවන කටහඬ රළු වීම හෝ වෙනස් වීම.

හිස / ගෙල ආශ්‍රිත පිළිකාවලට අවදානමට බලපාන සාධක

 • හිස/ගෙල ආශ්‍රිත පිළිකාවලට බලපාන ප්‍රධානම සාධක වන්නේ මත්පැන් පානය සහ දුම්කොළ භාවිතයයි.
 • නිතරම බුලත් කෑම සිදු කරන පුද්ගලයන් හට අවදානම ඉහළ විය හැකිය.
 • මුඛ සෞඛ්‍යය නිසි පරිදි පවත්වා නොගැනීම.
 • රැකියාව නිසා නිරාවරණය වන දෑ (ලී කුඩු, ඇස්බැස්ටස්, කෘත්‍රිම කෙඳිති).
 • විකිරණවලට නිරාවරණය වීම.
හිස / ගෙල ආශ්‍රිත පිළිකා
සඳහා ඉහළ නිරවද්‍යභාවයකින් යුතු ප්‍රතිකාර
දැන් ලංකාවේදීම ඔබට ලබාගත හැකියි!
Tomotherapy ලෙස හඳුන්වන දියුණු මට්ටමේ විකිරණ ප්‍රතිකාරවේදය මගින් සංවේදී ස්ථානවල පිහිටා ඇති පිළිකා ගැටිති පමණක් ඉලක්ක කර විකිරණ ලබාදීමේ හැකියාව පවතින බැවින්, නිරෝගී සෛලවලට සිදුවන හානිය අවම කර, විකිරණ ප්‍රතිකාරයේ සාර්ථකත්වය ඉහළ නංවනු ලබයි.

සම්බන්ධවීමට

පිළිකාව කල්තබා හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් ජීවිතයක් ගලවාගත හැකිය. නියෝජිතයකු හා සම්බන්ධ වීම සඳහා ඔබේ විස්තර පහතින් ලබාදෙන්න.