පියයුරු පිළිකා

පාලනයක් නොමැති ලෙස සෛල, පියයුරු තුල වර්ධනය වීම පියයුරු පිළිකා හට ගැනීමට හේතුවයි. මෙම සෛල සාමන්‍යයෙන් එක්ස් කිරණ පරීක්ෂාවක් මගින් අනාවරණය කර ගත හැක. මෙම සෛල අවට පටක වලට පැතිරීම හෝ ශරීරයේ වෙනත් ස්ථාන කරා පැතිරීම පියයුරු පිළිකා වල ස්වභාවයයි.

පියයුරු පිළිකා හඳුනාගත හැක්කේ කෙසේද?

 • පියයුරු සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ ඉන් කොටසක් ඉදිමීම
 • පියයුරු මතුපිට සමෙහි ඇතිවන අසාමන්‍ය වෙනස්වීම් (ඇතැම් අවස්ථාවල දොඩම් පියළියක ආකාරයට දිස්වීම)
 • පියයුරු හෝ පියයුරු පුඩුවෙහි ඇති වන වේදනාව.
 • පියයුරු පුඩුවෙහි ඇතිවන හැඩයේ වෙනස්වීම් (ඇතුළට නෙරා යාම)
 • පියයුරු ආශ්‍රිත සම රතුවීම, ස්වරූපය වෙනස් වීම හෝ ඝන වීම

පියයුරු පිළිකා සඳහා අවධානම් ඇති කළ හැකි සාධක

 • කාන්තාවක් වීම
 • වයස
 • පවුලේ අතීත සෞඛ්‍ය ගැටලු
 • ජානමය ගැටලු
 • ශරීරයේ අධික බර
 • මත්පැන් භාවිතය
පියයුරු පිළිකා සඳහා
ඉතා නිවැරදි ප්‍රතිකාර ක්‍රම
දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී
Varian Clinac iX – Linear Accelerator, පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ස්ථාවර විශ්වාසයක් දිනා ඇති යන්ත්‍රයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට එම පිළිකා ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඔබ වෙත පිරිනමන්නේ සෙලින්කෝ හෙල්ත්කෙයාර් සර්විසස් අපියි.

සම්බන්ධවීමට

පිළිකාව කල්තබා හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් ජීවිතයක් ගලවාගත හැකිය. නියෝජිතයකු හා සම්බන්ධ වීම සඳහා ඔබේ විස්තර පහතින් ලබාදෙන්න.