මොළයේ පිළිකා

මොළයේ ගැටිති ඇතිවීම කුඩා ළමුන් අතර සුලබ තත්වයකි. වැඩිහිටියන්ගේ මොළයේ ගැටිති ඇතිවීමට ශරීරයේ වෙනත් තැනක ඇතිවන වෙනස්කම් ද බලපෑ හැකිය (නිදසුන්: පියයුරු පිළිකා).මොළයේ හිස්කබලේ සීමිත ඉඩකඩක ස්ථානගතව ඇති අතර ගැටිත්තක වර්ධනය හේතුවෙන් පීඩනය ඉහළ යා හැකිය.

හඳුනාගන්නේ කෙසේ ද?

 • හිසරදය සහ වමනය.
 • මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්ව‍ය වෙනස්වීම නිසා ඇතිවන බලපෑම්.
  • ශරීරය දුබලවීම.
  • දෘෂ්‍ය දුබලතා.
  • ශ්‍රවණ දුබලතා.
  • ශරීරයේ සමතුලිතබව නැතිවීම.

මොළයේ පිළිකා අවදානමට බලපාන සාධක

 • විකිරණවලට නිරාවරණය වීම.
 • ජානමය සාධක.
මොළයේ පිළිකාව
සඳහා ඉහළ නිරවද්‍යභාවයකින් යුතු ප්‍රතිකාර
දැන් ලංකාවේදීම ඔබට ලබාගත හැකියි!
Tomotherapy ලෙස හඳුන්වන දියුණු මට්ටමේ විකිරණ ප්‍රතිකාරවේදය මගින් සංවේදී ස්ථානවල පිහිටා ඇති පිළිකා ගැටිති පමණක් ඉලක්ක කර විකිරණ ලබාදීමේ හැකියාව පවතින බැවින්, නිරෝගී සෛලවලට සිදුවන හානිය අවම කර, විකිරණ ප්‍රතිකාරයේ සාර්ථකත්වය ඉහළ නංවනු ලබයි.

සම්බන්ධවීමට

පිළිකාව කල්තබා හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් ජීවිතයක් ගලවාගත හැකිය. නියෝජිතයකු හා සම්බන්ධ වීම සඳහා ඔබේ විස්තර පහතින් ලබාදෙන්න.